CEO AN VUI Phan Bá Mạnh trở thành chuyên gia cao cấp tại Viện đổi mới sáng tạo và kinh tế số tại Đại Học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải

Ngày đăng: 02/08/2023

Sáng ngày 01/07/2023 tại Viện đổi mới sáng tạo và kinh tế số - Đại học Công Nghệ giao thông vận tải Tiến sỹ Đinh Quang Toàn Viện trưởng viện đổi mới sáng tạo kinh tế số đã trao quyết định cho ông Phan Bá Mạnh vị trí chuyên giao cao cấp của Viện đổi mới sáng tạo và kinh tế số.

 

CEO AN VUI Phan Bá Mạnh

Ông Phan Bá Mạnh CEO Công ty Công Nghệ AN VUI vừa được Viện đổi mới sáng tạo kinh tế số - Đại học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải mời làm chuyên gia cao cấp làm việc tại Viện. Với những kinh nghiệm hoạt động trong ngành vận tải hành khách gần 10 năm. Đặc biệt với vai trò là CEO của Công ty Công Nghệ AN VUI đơn vị đã hỗ trợ hàng trăm doanh nghiệp vận tải chuyển đổi số thành công Ông Mạnh sẽ mang những kiến thức kinh nghiệm thực tế triển khai vào góp phần thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và kiến nghị các chính sách quản lý cho Viện.

 

CEO Phan Bá Mạnh trình bày tại sự kiện thách thức công nghệ số

 

 

Khi tham gia tại Viện Ông Mạnh chịu trách nhiệm nghiên cứu về những giải pháp, sáng kiến cải tiến thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực vận tải hành khách. Đây cũng là công việc mà với những thế mạnh thực tế của AN VUI sẽ mang đến cho Viện một góc nhìn mới sinh động và hiệu quả hơn trong việc triển khai các giải pháp.

 

CEO AN VUI Phan Bá Mạnh thảo luận tại Hội nghị khoa học