Hướng dẫn truyền tải lệnh vận chuyển điện tử

Ngày đăng: 29/06/2024

 

 

Là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam thực hiện việc truyền tải lệnh vận chuyển điện tử theo yêu cầu của Cục đường bộ Việt Nam. Công ty Công Nghệ AN VUI xin gửi tới quý nhà xe và các đơn vị công nghệ đang làm việc trong ngành vận tải những thông tin hướng dẫn về việc truyền tải lệnh vận chuyển điện tử theo qui định. Hy vọng rằng qua bài viết có thể giúp các đơn vị vận tải hiểu về cách thức truyền tải lệnh vận chuyển điện tử để thực hiện. Hoặc nếu gặp bất cứ khó khăn nào về việc truyền tải lệnh vận chuyển điện tử có thể liên hệ trực tiếp với đội ngũ tư vấn của AN VUI để chúng tôi có thể hỗ trợ kết nối truyền tải lệnh vận chuyển điện tử cho quý đơn vị.

 

 

Các quy trình nghiệp vụ

 

Quy trình này mô tả trình tự đăng ký khởi tạo tài khoản truyền và truyền tải thử nghiệm dữ liệu máy chủ Cục ĐBVN áp dụng cho các đơn vị vận tải, bến xe khách hoặc đơn vị truyền dữ liệu. Cụ thể theo các bước sau:

Bước 1: Đơn vị gửi văn bản đề nghị khởi tạo tài khoản đến Cục ĐBVN (qua Phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái)

Bước 2: Gửi bản sao Công văn (hoặc bản scan) kèm các thông tin sau vào địa chỉ Email: l[email protected]

 • Tiêu đề: “Đề nghị khởi tạo tài khoản truyền dữ liệu về Cục ĐBVN”
 • Nội dung bao gồm:
 • Tên đơn vị truyền dữ liệu:
 • Mã số thuế của đơn vị truyền dữ liệu:
 • Địa chỉ:
 • Người đại diện:
 • Số điện thoại người đại diện:
 • Địa chỉ IP truyền dữ liệu:
 • Số ĐT kỹ thuật:
 • Public key của chữ ký số:
 • Địa chỉ Email (địa chỉ chính thức của đơn vị sử dụng để giao dịch với Cục)
 • Tệp scan công văn (có đóng dấu hoặc ký số).
 • (Tải mẫu đăng ký)

Bước 3: Cục ĐBVN kiểm tra thông tin đăng ký và thực hiện cấp tài khoản, cung cấp hướng dẫn truyền dữ liệu lên Hệ thống và trả lời Email theo địa chỉ đơn vị đã đăng ký bao gồm các nội dung sau:

 • Kênh truyền
 •  
  • Domain & Port:
  • hoặc IP & Port:
 • Tài khoản truyền dữ liệu lên Hệ thống:
 •  
  • User:
  • Password:
 • Hướng dẫn truyền dữ liệu;
 • Thông tin hỗ trợ kỹ thuật.

Bước 4: Truyền thử dữ liệu

 • Đơn vị truyền dữ liệu trên cơ sở tài khoản, mật khẩu, các hướng dẫn kỹ thuật (Tại Chương 4) để truyền thử nghiệm dữ liệu của 01 Lệnh vận chuyển về máy chủ Cục ĐBVN theo quy trình tại mục 2.3.2 hoặc 2.3.3.

Bước 5: Kiểm tra dữ liệu truyền thử và đánh giá chất lượng

 • Bộ phận kỹ thuật của Cục ĐBVN kiểm tra các dữ liệu của Đơn vị truyền dữ liệu đảm bảo theo đúng quy định hoặc yêu cầu chỉnh sửa (nếu có); thực hiện thông báo qua Email cho đơn vị truyền dữ liệu để thực hiện truyền chính thức (sau khi kiểm tra dữ liệu đã phù hợp với quy định và yêu cầu về truyền dữ liệu).
 • Cho phép đơn vị được truyền dữ liệu chính thức lên hệ thống theo quy trình tại mục 2.3.2 hoặc 2.3.3.

Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Thông sốYêu cầu
Mô hình API

Theo chuẩn RESTful API (mô hình tại Hình 5 - Mô hình RESTful API), hỗ trợ kiểu dữ liệu JSON.

- Đây là phiên bản đầu tiên. Khi hệ thống triển khai thì Cục ĐBVN sẽ có những cập nhật bổ sung và thông báo trên trang chủ tại đường link : https://benxe.gov.vn/doc

- Các hàm truyền dữ liệu có thể được bổ sung một số trường dữ liêu tuy nhiên không làm thay đổi các trường dữ liệu đã có.

- Khi có các cập nhật thì nhóm kĩ thuật trung tâm dữ liệu sẽ gửi mail thông tin về sự thay đổi  thời gian áp dụng đến từng Đơn vị truyền dữ liệu.

- Đơn vị truyền dữ liệu có trách nhiệm theo dõi, giám sát, bổ sung các cập nhật kịp thời.

- Kĩ thuật truyền dẫn và vấn đề an toàn thông tin luôn thay đổi. Vì vậy giao thức này sẽ liên tục bổ sung những cách truyền mới. Đơn vị truyền dữ liệu tùy thuộc vào năng lực công nghệ có thể lựa chọn các giao thức khác nhau. Khuyến khích sử dụng những giao thức mới để đảm bảo hiệu năng cho các bên truyền và bên nhận. Phần nhận dữ liệu luôn đảm bảo hỗ trợ cùng lúc nhiều giao thức.

Thông tin serverhttps://benxe.gov.vn
Quy định

Thông tin, dữ liệu cung cấp đảm bảo tuân thủ theo quy định tại khoản 8 Điều 4 của Nghị định 10/2020/NĐ-CP; Điều 50 và Điều 51 của Thông tư 12/2020/TT-BGTVT.

Thông tin, dữ liệu cung cấp phải bảo đảm kịp thời, chính xác, đầy đủ, không được sửa chữa hoặc làm sai lệch dữ liệu trước, trong hoặc sau khi truyền dữ liệu.

Giao thức truyềnGiao thức kết nối HTTPS sử dụng chứng chỉ TLS (tham khảo quy định tại Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 01:2020/CATTT Cục ATTT- Bộ Thông tin truyền thông công bố ngày 31/10/2020).
Định dạng dữ liệu gửi đi

Dữ liệu gửi lên server là định dạng JSON.

Thêm header: Content-Type: application/json.

Định dạng dữ liệu nhận về

Để nhận về dữ liệu dạng JSON.

Thêm header: Accept: application/json.

Tiêu chuẩn dữ liệuHệ thống hỗ trợ dữ liệu chuẩn Unicode (UTF-8).
Tiêu chuẩn thời gianSử dụng chuẩn UNIX time (Giờ UTC): Thời gian Unix được định nghĩa bằng số giây kể từ 00:00:00 theo giờ Phối hợp Quốc tế (UTC) ngày 1 tháng 1 năm 1970, trừ đi giây nhuận. Tính đến mili giây.
Bảo mật

- Giao thức truyền sử dụng HTTPS.

- Đăng nhập và phân quyền sử dụng JWT.

- Chỉ cấp tài khoản truyền dữ liệu cho một số IP do Đơn vị truyền dữ liệu đã đăng ký trước với Cục ĐBVN để đảm bảo tính bảo mật của hệ thống.

Xác thực dữ liệu

Xác thực dữ liệu thông qua chữ ký số

Để đảm bảo tính đúng đắn dữ liệu và an toàn thông tin truyền dẫn.

Độ trễ cho phép cho việc truyền dữ liệu

Tối đa 03 phút theo quy định tại Thông tư 12/2020/TT-BGTVT.

Đối với trường thời gian trong bản tin gửi đến máy chủ của Cục ĐBVN, nếu thời gian này quá 15 phút thì hệ thống sẽ cảnh báo lỗi thời gian đối với các bản tin này.

Trường hợp bị gián đoạn đường truyền hoặc có sự cố thực hiện việc truyền lại theo hướng dẫn tại Mục 2.3.2.

Kích thước tối đa

02 MB.

Đây là kích thước tối đa của một ảnh mà máy chủ Cục ĐBVN ghi nhận là tệp có kích thước hợp lệ. Trường hợp ảnh có kích thước lớn hơn, Đơn vị truyền dữ liệu thực hiện thay đổi hệ số nén để đảm bảo ảnh có kích thước < 02MB trước khi truyền dữ liệu

Định dạng biển số xeBiển số đăng ký xe (biển kiểm soát xe): viết liền, không phân biệt chữ hoa, chữ thường. Ví dụ: 30E00555, 30E-12345.
Định dạng tọa độVị trí (Tọa độ): Decimal Degree, WGS84 (kinh độ, vĩ độ).
Đồng bộ thời gian theo chuẩn NTPTheo quy định tại khoản 5 Điều 9 Thông tư 12/2020/TT-BGTVT. Đơn vị truyền dữ liệu thông báo đến Tổng cục ĐBVN về việc đã thực hiện xác thực, đồng bộ thời gian chuẩn quốc gia NTP đối với các máy chủ tham gia truyền dẫn dữ liệu trước khi thực hiện.
Truyền theo danh sáchDung lượng trong một phiên truyền tối đa 10MB.
 • Lưu ý: Do cần thời gian kết nối và thời gian xử lý yêu cầu nên kết quả trả về có thể phải chờ 1 khoảng thời gian (khuyến nghị Đơn vị truyền dữ liệu nên để thời gian timeout khi gửi yêu cầu khoảng 30-60 giây
Mô hình truyền tải Hình 5 - Mô hình RESful API

 

                                                                                       

Mã phản hồi trạng thái HTTP thường dùng

 

Tham khảo danh sách đầy đủ

Mã phản hồi
 
Mô tả
400Yêu cầu gửi lên không hợp lệ
401Thông tin xác thực không hợp lệ
403Không đủ quyền truy cập
404Không tìm thấy tài nguyên
405Phương thức không hợp lệ
408Quá thời hạn xử lý
415Định dạng gửi lên không hợp lệ
500Hệ thống máy chủ gặp lỗi không xác định
 
501Hệ thống máy chủ không thể xử lý yêu cầu
503Dịch vụ không khả dụng
505Phiên bản HTTP không được máy chủ hỗ trợ

Danh sách mã lỗi hệ thống

 

Mã lỗi là các thông điệp được hệ thống trả về trong quá trình tiếp nhận dữ liệu. Đơn vị truyền dữ liệu chú ý kiểm tra thông điệp trả về trong suốt quá trình truyền nhận để khắc phục các nguyên nhân truyền dữ liệu. Quá trình nâng cấp hệ thống sẽ cập nhật bổ xung danh sách các lỗi trả về.

Nhóm 1: Các lỗi nằm trong pham vi xử lý các xác thực truy cập

Nội dung Nguyên nhân
20001Tổ chức truyền nhận không tồn tạiThông tin tổ chức truyền nhận không tồn tại trong hệ thống
20002Tổ chức truyền nhận không đủ điều kiện hoạt độngTổ chức truyền nhận chưa hoàn thành xong quy trình đăng ký để hoạt động hoặc đã bị thu hồi quyền hoạt động
20003Địa chỉ phát tin của tổ chức truyền nhận không hợp lệĐịa chỉ phát tin (IPv4|IPv6) của tổ chức truyền nhận không được đăng ký hoặc chưa được cấp phép sử dụng
20004Thông tin xác thực của tổ chức truyền nhận không hợp lệ (chữ ký số không hợp lệ)Thông tin xác thực của tổ chức truyền nhận không hợp lệ | thông tin chữ ký số chưa đăng ký hoặc không hợp lệ
20005Chữ ký của chủ thể truyền tải không tồn tạiChữ ký số của chủ thể truyền tải (bến xe khách, đơn vị vận tải) chưa  được đăng ký hoạt động trên hệ thống
20006Chứ ký số của chủ thể không đủ điều kiện hoạt độngChữ ký của chủ thể truyền tải đã hết hạn sử dụng hoặc đã đăng hủy sử dụng khỏi hệ thống
20007Danh sách chữ ký của chủ thể truyền tải trên tài liệu không hợp lệThông tin dữ liệu và chữ ký số của chủ thể trên tài liệu không đúng với thông tin đăng ký của các đơn vị, số lượng chữ ký trên tài liệu không đủ theo yêu cầu

 

Nhóm 2: Các lỗi nằm trong phạm vi xử lý xác minh dữ liệu của hệ thống máy chủ cục ĐBVN

 

Nội dung Nguyên nhân
30001Mã số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải không tồn tạiĐơn vị truyền tải không tồn tại 
30002Thông tin đơn vị trên tài liệu không trùng khớpThông tin trên hệ thống và thông tin gửi lên không trùng khớp
30003Đơn vị không đủ điều kiện hoạt độngĐơn vị đang bị khóa hiệu lực hoạt động
30004Mã số sở giao thông vận tải không tồn tạiDữ liệu mã Sở GTVT truyền lên không tồn tại trong hệ thống
30005Mã số bến xe không tồn tạiDữ liệu mã bến xe truyền lên không tồn tại trong hệ thống
30006Mã số tuyến vận chuyển không hợp lệDữ liệu  tuyến chuyển truyền lên không tồn tại trong hệ thốn

 

Tham khảo thêm bài viết "Những điều cần biết về lệnh vận chuyển điện tử"