Nền tảng Phần mềm AN VUI hỗ trợ tích hợp lệnh vận chuyển

Ngày đăng: 26/07/2022

Lệnh vận chuyển vừa được Công ty AN VUI tích hợp vào hệ thống phần mềm quản lý của AN VUI để cung cấp cho các đơn vị vận tải.

Lệnh vận chuyển là một trong những thủ tục đang được qui định cho phương tiện giao thông cần phải gửi lệnh vận chuyển trước khi lăn bánh đặc biệt là vận tải hàng hoá. Để giúp cho bạn đọc hiểu sâu hơn về "lệnh vận chuyển" AN VUI xin tập hợp và cung cấp cho bạn đọc những thông tin chi tiết. 

 

Lệnh vận chuyển xe tải là gì?

Lệnh vận chuyển được cấp cho từng chuyến xe và do các doanh ngiệp, hợp tác xã tự in theo mẫu quyết định tại Phụ lục 16 của thông tư này. Ngoài những nội dung bắt buộc quy định tại khoản 2 điều này thì các doanh nghiệp, hợp tác xã được bổ sung những nội dung khác để phục vụ công tác quản lý của doanh nghiệp.

Nội dung và trách nhiệm ghi các thông tin trong lệnh vận chuyển xe tải

Doanh nghiệp và hợp tác xã cần ghi tên, địa chỉ, số điện thoại của doanh nghiệp, hợp tác xã, tên lái xe, nhân viên phục vụ trên xe, biển số đăng ký xe ô tô, số ghế cho hành khách, mã số tuyến, tuyến vận chuyển, bến đi, cự ly tuyến, bến đến….

Đơn vị bến xe ghi số khách đi xe tại biến, xác nhận xe, lái xe đủ điều kiện xuất bến, giờ xuất bến thực tế, ký xác nhận và đóng dấu, giờ đến bến thực tế.

Doanh nghiệp và hợp tác xã có trách nhiệm quản lý, cấp và kiểm tra việc sử dụng lệnh vận chuyển xe tải, lưu trữ lệnh vận chuyển đã thực hiện trong khoảng thời gian một năm để phục vụ công tác quản lý nhà nước.

 

Mẫu lệnh vận chuyển xe tải tham khảo

Đối với mẫu lệnh vận chuyển xe tải được bộ Giao Thông Vận Tải quản lý hoạt động vận tải. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết mẫu dưới đây:

 

GIẤY VẬN TẢI

Số:…. Có giá trị đến….

Biển kiểm soát xe:……………………………………………………………………………………………….

1. Thông tin về các ơn vị kinh doanh2. Thông tin về người lái xe
Đơn vị vận tải:Họ tên lái xe:
Địa chỉ:Giấy phép lái xe số:
Số điện thoại liên hệ:Số điện thoại liên hệ:

3. Thông tin về người thuê vận tải

 

(Dành cho các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa kê khai)

4. Thông tin về hợp đồng vận tải

 

(Dành cho các đơn vị kinh doanh vận tải)

Tên người thuê vận chuyểnSố hợp đồng
Địa chỉ:Ngày….tháng…..năm
5. Thông tin về chuyến đi6. Thông tin về hàng hóa
Tuyến vận chuyểnTên hàng hóa:
Điểm xếp hàng:Khối lượng hàng hóa:
Điểm giao hàng:Thông tin khác:
Thời gian vận chuyển dự kiến….. 
Bắt đầu từ………. (giờ) đến………..(giờ)