Những qui định pháp lý cần biết về "Lệnh vận chuyển điện tử"

Ngày đăng: 03/08/2022

Lệnh vận chuyển điện tử: 

 

Bản chất là lệnh vận chuyển đã được qui định tại Điều 25 Thông tư 12/2020/TT-BGTVT, cụ thể như sau: "Lệnh vận chuyển do doanh nghiệp, hợp tác xã tự in theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư này. Ngoài những nội dung bắt buộc quy định tại Phụ lục 6, doanh nghiệp, hợp tác xã được bổ sung những nội dung khác để phục vụ công tác quản lý của đơn vị. Doanh nghiệp, hợp tác xã có trách nhiệm quản lý, cấp và kiểm tra việc sử dụng Lệnh vận chuyển; lưu trữ Lệnh vận chuyển đã thực hiện trong thời gian tối thiểu 03 năm. Nhưng tại Thông tư 17/2022/TT-BGTVT ban hành ngày 15/7/2022 sửa đổi một số điều của Thông tư 12/2020/TT-BGTVT về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

 

Công ty Công Nghệ AN VUI với vai trò là đơn vị cung cấp giải pháp phần mềm cho các doanh nghiệp vận tải và các Bến xe trong cả nước AN VUI xin tập hợp một số thông tin tóm tắt giúp cho doanh nghiệp vận tải và bến xe có thể hiểu rõ hơn về qui định này: 

 

AN VUI là đơn vị cung cấp Lệnh vận chuyển điện tử được đơn vị vận tải Khởi tạo và ký điện tử thông qua hệ thống phần mềm bền xe điện tử và truyền tải dữ liệu lên cục đường bộ Việt Nam theo đúng qui định

Lệnh vận chuyển điện tử có bắt buộc không?

 

Lệnh vận chuyển điện là lệnh vận chuyển được lưu trữ dưới dạng điện tử thay vì lưu bằng giấy như trước kia. Điều này không bắt buộc doanh nghiệp mà do khả năng của từng doanh nghiệp trang bị công nghệ để thực hiện.

 

  • Theo khoản 3 và khoản 5 Điều 1 Thông tư 17/2022/TT-BGTVT quy định về việc sử dụng Lệnh vận chuyển bản giấy hoặc bản điện tử do doanh nghiệp, hợp tác xã tự phát hành theo mẫu quy định tại Phụ lục 6.
  • Khi thực hiện chuyến đi, lái xe mang theo Lệnh vận chuyển bằng bản giấy hoặc có thiết bị truy cập được nội dung của Lệnh vận chuyển điện tử; xuất trình Lệnh vận chuyển bản giấy hoặc bản điện tử khi lực lượng chức năng yêu cầu. (So với khoản 1 Điều 25 và điểm a khoản 6 Điều 30 Thông tư 12/2020/TT-BGTVT thì Lệnh vận chuyển khi kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, xe buýt theo tuyến cố định chỉ được sử dụng bản giấy do doanh nghiệp, hợp tác xã tự phát hành theo mẫu quy định tại Phụ lục 6)

 

Lệnh vận chuyển điện tử có lợi ích gì?

 

  • Tiện lợi, giảm thời gian thực hiện và giảm thiểu các thủ tục giấy tờ in ấn, giao nhận, trình ký, kiểm tra, đối soát.
  • Xóa mọi rủi ro trong lưu trữ lệnh, phục vụ việc thanh kiểm tra trên hành trình chuyến đi và lưu trữ dữ liệu tối thiểu 3 năm theo quy định tại Điều 54, Thông tư 12/2020/TT-BGTVT
  • Tăng tính chính xác và thống nhất của dữ liệu Lệnh truyền từ đơn vị vận tải, đến bến đi, bến đến, đến máy chủ của Tổng cục đường bộ Việt Nam.
  • Tăng sự kết nối với hành khách đi xe: Nhà quản lý, đại lý phân phối vé, hành khách đi xe có nhu cầu có thể tìm kiếm vị trí xe trên bản đồ và dự kiến thời gian xe đến.
  • Tạo nền tảng dữ liệu cốt lõi cho các nhà quản trị doanh nghiệp trong thời đại kinh tế số. Là cơ sở kết nối với nền tảng bán vé online, tăng khả năng gặp gỡ hành khách đi xe qua ứng dụng đặt xe khách trong tương lai.
  • Lệnh vận chuyển điện tử còn giúp cho Chủ đơn vị vận tải theo dõi chặt chẽ các chuyến xe lăn bánh

 

AN VUI hiện là cung cấp dịch vụ truyền tải Lệnh vận chuyển điện tử cho doanh nghiệp vận tải và bến xe lên cục đường bộ Việt Nam theo qui định

 

Doanh nghiệp có tốn phí để sử dụng lệnh vận chuyển điện tử không?

 

Hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp đang cung cấp hệ thống Lệnh vận chuyển điện tử tính phí. Tuy nhiên với nền tảng công nghệ của Công ty AN VUI Chúng tôi đã phát triển trở thành nền tảng quản lý tổng thể cho doanh nghiệp vận tải từ rất sớm. Việc bổ sung lệnh vận chuyển điện tử vào phần mềm Cho doanh nghiệp vận tải và Phần mềm Bến Xe là một chức năng nhỏ mà AN VUI nâng cấp.  Với những khách hàng đang sử dụng phần mềm của AN VUI thì Chúng tôi MIỄN PHÍ Lệnh vận chuyển điện tử cho Doanh nghiệp vận tải. Với những khách hàng chưa dùng phần mềm hoặc đang sử dụng phần mềm của đơn vị khác khi có nhu cầu truyền tải Lệnh vận chuyển điện tử AN VUI sẽ cung cấp cho hệ thống tạo lệnh vận chuyển điện tử, Ký xác nhận lệnh, Truyền tải dữ liệu lên bến xe điện tử đồng thời Truyền tải dữ liệu theo đúng yêu cầu pháp lý của cục đường bộ Việt Nam qui định. Mức phí truyền tải lệnh vận chuyển điện tử là : 1,000 VNĐ/ 1 chuyến xe. 

 

 

Lệnh vận chuyển điện tử tích hợp các hệ thống Ký xác nhận điện tử theo qui định của pháp luật

 

Khi doanh nghiệp vận tải, Bến xe có nhu cầu sử dụng phần mềm quản lý hoặc ứng dụng Lệnh vận chuyển điện tử vui lòng liên hệ Công ty Công Nghệ AN VUI. Chúng tôi luôn có đội ngũ sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ quí vị từ : Phần mềm bán vé, Phần mềm bến xe điện tử, Vé điện tử, Lệnh vận chuyển điện tử, Hoá đơn và hợp đồng điện tử ...

 

 

PHẦN MỀM NHÀ XE