Thực hiện truyền dữ liệu Lệnh vận chuyển về máy chủ của Cục Đường bộ Việt Nam

Ngày đăng: 07/12/2022

Theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/05/2020 và Thông tư số 17/2022/TT-BGTVT ngày 15/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; và để triển khai thực hiện tốt Công văn số 155/CĐBVN-QLVT PT&NL, ngày 11/10/2022 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc truyền dữ liệu Lệnh vận chuyển về máy chủ của Cục Đường bộ Việt Nam;  Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải các tỉnh cũng đã có Văn bản số chỉ đạo đôn đốc thực hiện, về việc triển khai thực hiện truyền dữ liệu Lệnh vận chuyển về máy chủ của Cục Đường bộ Việt Nam.

 

Cách thức để truyền dữ liệu của Lệnh vận chuyển điện tử lên cục đường bộ Việt Nam sau khi xe lăn bánh chậm nhất 03 Phút

 

Theo đó, để đảm bảo thực hiện việc cung cấp thông tin, dữ liệu lệnh vận chuyển về máy chủ của Cục Đường bộ Việt Nam, : Các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt và Bến xe khách triển khai thực hiện truyền dữ liệu lệnh vận chuyển theo quy định tại Điều 4 và Điều 7 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP; Điều 50, Điều 51 và Điều 54 Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT. 

 

Theo yêu cầu Thời gian hoàn thành việc kết nối và thực hiện truyền dữ liệu về máy chủ của Cục Đường bộ Việt Nam xong trước ngày 15/12/2022.

 

Tuy nhiên hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp vận tải và các bến xe đang băn khăn về cách thức triển khai và thực hiện vấn đề này. Chính vì vậy Công ty AN VUI tổ chức bộ phận tư vấn Cho doanh nghiệp vận tải hoặc Bến xe băn khoan về vấn đề này có thể liên hệ để Chúng tôi sẵn sàng tư vấn và giải đáp miễn phí những thắc mắc của doanh nghiệp vận tải và bến xe khi cần trợ giúp

 

Cách thức thực hiện việc truyền dữ liệu Khi xe về đến Bến Đến

 

Đăng ký tư vấn MIỄN PHÍ  tại đây https://anvui.vn/#register 

Hoặc Gọi điện : 024.9999.6666 để được trợ giúp Hotline: 0936889944 

 

Bạn có thể tham gia nhóm Zalo https://zalo.me/g/yntgar137 để được hỗ trợ online các thủ tục 

 

Hoặc bạn có thể tham khảo chi tiết về các dịch vụ về Lệnh vận chuyển điện tử Tại đây